Normativa

1.      HÀBITS I NORMES GENERALS DE L’ ALUMNAT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Ø  Cal que tot l’alumnat respecti tots els hàbits definits pel Departament d’Educació Física.
Ø  Cal que l’alumnat dugui la indumentària oficial de l'escola per fer activitat física i que porti una muda per canviar-se després de l’activitat.
Ø  Cal respectar els horaris d’inici de la classe.  
Ø  Tot l’alumnat ha d’ajudar a treure i recollir el material.
Ø  L’alumnat ha d’aprendre a respectar el material.
Ø  Cal crear l’hàbit d’atenció a les explicacions del professor en iniciar la sessió.
Ø  En les activitats en què coincidim amb grups d’altres cursos,  no podem distorsionar i molestar el funcionament de la classe del nostres companys.
Ø  Tot l’alumnat ha de respectar els seus companys.
Ø  L’alumnat ha de respectar les normes de funcionament de qualsevol activitat.
Ø  Qualsevol acte contrari a les normes suposarà una amonestació o expulsió de classe.
Ø  Els mòbils seran requisats i entregats al tutor/a.
ØA secundària serà obligatori canviar-se de samarreta, com a mínim, després de cada clase. Mentre que al cicle superior de primària serà voluntari.


2.    EQUIP PERSONAL:

.- És necessari i indispensable portar roba esportiva de l'escola per a la pràctica de l’E.F.
.- En les classes que es realitzaran en les pistes, les sabatilles hauran de ser d’esport i per  les sessions que es realitzin al pavelló de sola blanca o que no ratllin el terra  .
.- En el cas de no portar la roba adequada, l’alumne haurà de transcriure en “el full de seguiment de la sessió”i/o contribuir en tasques d’ajuda i d’organització de la classe.
·        A més d’un 10% de classes sense portar equip esportiu, o sense fer la part pràctica injustificadament, quedarà la part actitudinal suspesa.


3.  NORMES DE CONVIVÈNCIA PRÒPIES A L'ESCOLA 

  • Cal respectar sempre el professorat i els companys.

  • Caldrà portar el xandall de l'escola només els dies que hi hagi educació física. I a primària quan hi hagi excursió.

  • Cal pujar i baixar les escales, entrar o sortir de l'escola i anar pels passadissos amb ordre i silenci. Cal respectar el treball dels companys.

  • Cal entrar a les aules amb ordre, asseure's i preparar-se per treballar.

  • Cal tenir cura del malbaratament de l'aigua o en el de qualsevol altre font d'energia.

  • Cal tenir cura dels hàbits de neteja i higiene personal.